Hoofdinhoud
Terug Bas op de weg met een peil naar links

Verkeer tijdens de bouw: hoe regel je dat nou?

mei 2022
In gesprek met
Bas Timmers
Coördinator omgevingsveiligheid
Bas Timmers portretfoto

Een veilig begaanbaar en bereikbaar centrum tijdens de bouw. Voor coördinator omgevingsveiligheid Bas Timmers is dit een belangrijke opgave: hij besteedt hier dan ook al een hele tijd heel wat uren aan. Het resultaat? Onder meer zo’n 80 verkeersmaatregelen, tien verkeersbesluiten en vier aanbestedingen. 

En er is maar één Bas. Dat is niet niks… 

“Dat klopt. Maar ik doe zoiets natuurlijk niet alleen. Ik heb intensief contact met partijen als Megaborn, Veilig Verkeer Nederland, SmartwayZ en de Rijksdienst voor het Wegverkeer. En lokaal met leveraniers, scholen, Centrummanagement Oss en vijftien afdelingshoofden van de gemeente. Samen hebben we een verkeersplan gemaakt voor de komende drie jaar. Ondanks ieders eigen belangen.”

Hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op?

“Door voorstellen goed te onderbouwen met feiten, cijfers en tekeningen. Zo hebben we laten zien dat er maar liefst duizend voertuigen per uur omgeleid moeten worden, waarvan er honderdvijftig in het centrum stoppen. En met engineering hebben we in beeld gebracht hoe de draaicurves van sommige vrachtwagens er in de praktijk uitzien. Dat vraagt om meer dan een bordenplan.”

Is die onderbouwing allesbepalend?

“Nee, zeker niet. Draagvlak is ook superbelangrijk. Daarom hebben we iedereen de mogelijkheid geboden om zijn zegje te doen en mee te denken. Bovendien hebben we de noodzaak continu benadrukt. Want niemand wil dat het Walkwartier om 22.30 uur op Hart van Nederland te zien is. Als je begrijpt wat ik bedoel…”

"“Niemand wil dat het Walkwartier om 22.30 uur op Hart van Nederland te zien is…”"
Bas Timmers

Coördinator omgevingsveiligheid

Wat is er zoal in het verkeersplan opgenomen?

“Dat loopt enorm uiteen: van verkeersomleidingen en het vrijhouden van de calamiteitenroute tot een crashnet-bestek en vergunningen voor uitzonderlijk transport. Daarbij is het ook nog zo dat de invloedssfeer van de bouw veel groter is dan alleen rondom de bouwplaats. Dat gaat van Raadhuislaan tot Hooghuisstraat en van Boterstraat tot Schietspoel.”

Wat zijn de belangrijkste maatregelen?

“De Carmelietenstraat en de Walstraat worden éénrichtingsverkeer voor auto’s, wat ook ná de bouw zo blijft. Verder wordt de Carmelietenstraat tijdelijk afgesloten voor fietsers, verdwijnt parkeerterrein De Wal en komt er op verschillende plekken een stopverbod. En dan zijn er dus nog zo’n 75 maatregelen meer.”

Foto Bas TImmers Voor de richtingaanwijzer naar het centrum

Blij dat het plan is afgerond?

“Ja, maar dat wil niet zeggen dat het werk erop zit. Eigenlijk begint het moeilijkste deel nu pas, want het gaat om gedragsverandering. Van heel veel mensen: centrumbezoekers, omwonenden, scholieren, leveranciers, bouwbedrijven en ga zo maar door.”

Hoe krijg je dat dan voor elkaar? 

“Veel en gericht overleggen en communiceren, want elke doelgroep vraag om een andere aanpak. En ook handhaven. Ik ben nu druk met het coördineren hiervan, waarbij ik hulp krijg van boa’s, de politie, winkeliers en het TBL.”

"“We moeten niet alleen boetes uitdelen of rode borden plaatsen, maar vooral vriendelijk verzoeken.""
Bas Timmers

Coördinator omgevingsveiligheid

Is dat de enige uitdaging?

“Was dat maar waar, haha. Er zullen altijd mensen zijn die dit niet willen. Maar als we blijven praten, komen we er vast en zeker uit. We moeten dan ook niet alleen boetes uitdelen of rode borden plaatsen, maar vooral vriendelijk verzoeken. Het gaat nou eenmaal om sociale acceptatie.”

Wanneer gaan de maatregelen eigenlijk in?

“Halverwege juni worden de hekken en poorten naar verwachting geplaatst. Eind juli moeten de Carmelietenstraat en de Molenstraat éénrichtingsverkeer zijn én willen we de ombouw van de verkeersregelinstallatie op de kruising bij de Oostwal afgerond hebben.  Bij de start van het nieuwe schoolseizoen moet alles operationeel zijn, zodat iedereen snel gewend raakt.”

Tot slot: wanneer is je plan geslaagd?

“Simpel: als we de komende twee tot drie jaar niet op SBS6 zijn geweest en de bouw op een goede manier uitgevoerd is!”