Hoofdinhoud

Bouwlogistiek

Verplaatsen en afwerken van de bouwafrastering

19 april 2021
Wegblokkades

Sonderingen

Op maandag 19 april zal er gestart worden met sonderen. Er komt die dag een grote sonderingstruck van 8,5 M bij 2,7 M naar het centrum. Op de volgende punten: Walstraat, Molenstraat, carmelietenstraat en de Wal zullen we 40-60 minuten bezig zijn met het onderzoeken van de bodem. Hierna wordt nog een machinale boring uitgevoerd waarin drie peilbuisfilters geplaatst zullen worden. 

19 april 2021 t/m 20 april 2021
Wegblokkades
Omgevingshinder

Koopzondag

25 april 2021
Omgevingshinder

Centraal Schriftelijk Examen - Titus Brandsma Lyceum

17 mei 2021 t/m 20 mei 2021
Geluid- en trillingshinder

Koopzondag

30 mei 2021
Omgevingshinder

De Maasdijk 2021

Op zaterdag 19 juni en zondag 20 juni wordt De Maasdijk weer gehouden. 

Mensen worden onthaald na het lopen van de de Maasdijk

19 juni 2021 t/m 20 juni 2021
Omgevingshinder

Centraal Schriftelijk Examen - Titus Brandsma Lyceum

21 juni 2021 t/m 24 juni 2021
Geluid- en trillingshinder

Koopzondag

27 juni 2021
Omgevingshinder

Koopzondag

01 augustus 2021
Omgevingshinder

Koopzondag

29 augustus 2021
Omgevingshinder