Hoofdinhoud

Bouwlogistiek

Bereikbaarheid

Op onderstaande tekening wordt de bouwplaats aangegeven met een zogenoemde perimeter. Het is de grens tussen bouw en omgeving, waar de afrastering op staat. Deze perimeter zorgt voor veiligheid, maar natuurlijk ook voor overlast: zo is de omgeving van plan Walkwartier minder goed bereik- en begaanbaar. 

Om de gevolgen voor de bereik- en begaanbaarheid zo veel mogelijk te beperken, zijn zorgvuldig maatregelen getroffen. Voor omwonenden, stadsbezoekers en centrumondernemers zijn dit de belangrijkste op een rijtje:  

  • De Carmelietenstraat is alleen tijdens de hoogbouwfase afgesloten voor doorgaand verkeer. Niet de hele dag, maar alleen tijdens werktijden. Dat is van medio september 2022 tot medio december 2023.
  • Parkeerterrein De Wal blijft geopend tijdens de sloop. Hierdoor is het tot medio september 2021 mogelijk om hier te parkeren. Daarna niet meer.
  • Vanaf de start van de sloop is stadsbevoorrading via de Molenstraat niet meer mogelijk. Ondernemers en leveranciers kunnen vanaf de start van de bouw gebruik maken van de ingang bij de Kruisstraat.

Tijdens de gehele bouw maken bouwlieden tussen 7.00 en 9.00 uur gebruik van een kiss & ride-zone aan de Carmelietenstraat. De chauffeur zet collega’s hier af en parkeert verderop.

 

Routing bouwverkeer

Om het verkeer in en rondom het centrum niet in de war te brengen of vast te laten lopen, is er voor het bouwverkeer een vaste route uitgestippeld. Inkomend én uitgaand. Ook zijn er vaste bufferplaatsen met een strikte planning, zodat vrachtwagens niet zonder reservering in de openbare ruimte blijven wachten.  

Bekijk hieronder de instructiekaart met daarop de route.

Parkeren bouwlieden

Bouwlieden parkeren hun voertuigen in parkeergarage Bergoss en op het Jurgensplein. Zo ontstaat er geen wildgroei aan geparkeerde bussen.  

Bekijk hieronder de instructiekaart met de parkeermogelijkheden.