Hoofdinhoud

Bouwlogistiek

Veiligheid

Rondom de bouw van het Walkwartier zijn vier ‘soorten’ veiligheid te onderscheiden: bouwplaats-, omgevings-, constructieve en verkeersveiligheid. Om deze te garanderen worden een heleboel maatregelen genomen. 

De bouwplaatsveiligheid is in handen van aannemer Berghege. Zij werken aan de hand van een uitgebreid BLVC-plan.

Registratie- en instructieplicht

Om de omgevings-, constructieve en verkeersveiligheid te waarborgen, geldt onder meer een registratieplicht voor iedereen die op de bouwplaats komt. Ook is er voor bouwlieden, machinisten en chauffeurs een instructieplicht, waarbij ze projectspecifieke instructies moeten volgen.

Bouwveiligheidszone

De hoogte waarop sloop- en bouwwerkzaamheden plaatsvinden, bepaalt de zone die rondom de bouwplaats vrijgehouden wordt. Ook worden methodieken hierop aangepast. Dit gebeurt uiterst zorgvuldig en met zo min mogelijk overlast. Zo wordt het gebied beschermd tegen valgevaar van een kraan, maar dusdanig dat dit alleen tijdens werktijden nodig is. En niet 24/7.

Wekelijkse toetsing

Om zeker te weten dat de maatregelen – zoals het gebruik van spatschermen tijdens de sloop –worden nageleefd, toetst coördinator omgevingsveiligheid Bas Timmers dit wekelijks. Worden de regels niet nageleefd? Dan volgen er sancties. Deze regelingen zijn openbaar gemaakt in het BLVC-kader.

Laatste Minuut Risico Analyse

Alle opdrachtnemers en onderaannemers delen de LMRA vooraf uit aan iedereen op de werkplaats, zodat iedereen op de hoogte is van de meeste actuele informatie over de omgeving.