Hoofdinhoud
Terug

Vooropname in volle gang

maart 2021

In maart voert Quattro Expertise een bouwkundige vooropname uit van alle panden en het straatwerk rondom het toekomstige Walkwartier. Áls er schade ontstaat, ontstaat er zo in elk geval geen discussie.

Normaal gesproken vindt de vooropname plaats binnen een straal van vijfentwintig meter van de bouwplaats. Bij het Walkwartier is dat vijftig meter; speciaal voor omwonenden en pandeigenaren is de afstand vergroot.

Voor 1 april

Quattro hoopt de vooropname van alle 120 gebouwen en het straatwerk voor 1 april af te ronden. Bij deze inspectie wordt bijvoorbeeld gekeken naar bestaande scheuren. De gegevens van deze ‘nulmeting’ worden vervolgens vastgelegd bij de notaris.

Bomen Effect Analyse

Ook is er een Bomen Effect Analyse (BEA) uitgevoerd. Hierbij zijn boomgegevens in kaart gebracht en is per boom de toekomstverwachting bepaald. Ook is beoordeeld welke effecten de geplande werkzaamheden op de bomen kunnen hebben. Dankzij deze analyse blijft een monumentale boom aan de Wal behouden.

Gerelateerd nieuws