Hoofdinhoud
Terug

Werkzaamheden op komst rondom het Walkwartier

september 2023

De contouren van het Walkwartier worden steeds duidelijker. Zo laat de vleugel aan de Walstraat al zijn definitieve vorm zien en blijft de toren maar groeien. “Het wordt prachtig”, zegt Bas Timmers, coördinator omgevingsveiligheid. “Maar we kunnen dit project niet zonder ongemak voltooien.”

Er staan de komende periode namelijk werkzaamheden op het programma die hinder veroorzaken. Het is een van de taken van Bas om omwonenden, centrumondernemers en bezoekers hierover op tijd te informeren. Hij zet de activiteiten daarom op een rij.

 

“Natuurlijk doen we er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te verzachten”, verzekert hij alvast. “We houden maximaal rekening met bestaande functies, zoals wonen, winkelen, evenementen, calamiteiten en bevoorrading.”

 

1. Kabels en leidingwerk 

“De gemeente start in september met het koppelen van de rioolaansluitingen uit de nieuwbouw met het bestaande leidingnetwerk. Het grootste deel van het werk vindt plaats binnen de bouwhekken. Op sommige momenten zorgt dit voor wegafsluitingen. Die kunnen een halve of hele dag duren. We plannen de werkzaamheden zoveel als het kan in op een rustige winkeldag: de maandag.”

Periode: september 2023 – januari 2024

Bas Timmers loopt rond in de omgeving van het Walkwartier

2. Herinrichting openbare ruimte

“Begin juli is het voorlopig ontwerp van de inrichting van de openbare ruimte gedeeld. Daarna zijn de reacties en ideeën van omwonenden en betrokkenen verzameld. Eind oktober delen we het definitieve ontwerp op walkwartier.nl. Daarbij leggen we uit waarom bepaalde ideeën wel of niet zijn gebruikt. De echte werkzaamheden starten half april 2024. Daarna verplaatsen deze zich van werkgebied naar werkgebied. Hiervan zijn er elf.”

 

“Voor de herinrichting van de openbare ruime zijn langdurige afsluitingen van enkele weken nodig. Een ‘om-en-ommetje’ is hierbij het uitgangspunt in het winkelgebied. Dat betekent dat niet beide straathelften tegelijk open liggen. En dus dat het dagelijks leven zoveel mogelijk door kan gaan. In doorgaande straten lukt dit niet altijd. Daardoor zullen woningen en bedrijven soms onbereikbaar zijn met de auto.”

Periode: april 2024 – nader te bepalen

 

3. Afwerking Berghege

“Halverwege de zomer van 2024 verdwijnen de bouwhekken. Om de laatste werkzaamheden te kunnen afronden, richt Bouwbedrijf Berghege een ander werkterrein in.”

Periode: juli 2024 – december 2024

 

4. Inhuizing

“Tegelijkertijd gaan de toekomstige bewoners en bedrijven aan de slag met de inrichting van hun nieuwe onderkomen. Vanwege de beperkte beschikbare ruimte maken we hierover vooraf afspraken.”

Periode: juli 2024 – december 2024

 

5. Afbouw en inrichting Warenhuis

“Ook het Warenhuis richten we in fases in. Van afbouw, naar aftimmering en afwerking.”

Periode: juli 2024 – juli 2025

 

Puzzel te leggen

“Kortom: we hebben een aardige puzzel te leggen. Maar, we hebben ook voldoende goede ideeën. Zo schrijven we een toevoeging op het bestaande BLVC-kader. In dit document staan onder andere afspraken over Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Ook gaan we kijken of we extra handhaving kunnen inzetten. Verder denken we aan extra werkruimten (een zogenaamde bouwhub), andere parkeerplekken en tijdelijke afvalbakken boven de grond.” 

 

“Verwacht alleen niet het onmogelijke. We kunnen bijvoorbeeld geen bomen planten in de zomer.  Daarvoor moeten we later terugkomen. En álle bestrating gaan we vervangen, dus niemand uit de omgeving ontkomt eraan. Belangrijk is het dat alle partijen elkaar op de hoogte houden en zaken afstemmen. Daarvoor zijn er verschillende overleggen en verloopt de werkvoorbereiding uiterst zorgvuldig. Ook is het belangrijk om de omgeving goed op de hoogte te houden, met dit artikel als aftrap. Wordt vervolgd.”  

Gerelateerd nieuws